Termik Santrallerin Kapatılması İçin 18 Bin İmza Bakanlığa Gönderildi

0
Muğla'daki üç termik santral hakkında 1996 yılında verilen ve o zamandan beri  uygulanmayan kapatma kararının biran önce uygulanması için toplanan onsekiz binden fazla imza Adalet Bakanlığı'na,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderildi.

Muğla Çevre Platformu, İkizköy Çevre Komitesi, Muğla Su İnisiyatifi, İklim Adaleti Koalisyonu ve Ekoloji Birliği'nin birlikte düzenlediği imza kampanyasında 18.024 imza toplandı.  Adı geçen örgütler geçtiğimiz yıl Ekim ayında dokuz gün süren  Muğla Adalet Kervanı etkinliğini düzenlemiş ve Muğla'nın ilçelerini, köylerini ziyaret ederek yurttaşlarla buluşmuştu. Etkinlik sırasında  birçok  forum  düzenlenmiş ve termik santrallerin yol açtığı ekolojik, ekonomik ve sosyal yıkımlara dikkat çekilmişti.

Kampanyayı yürüten örgütler  aynı zamanda termik santrallerin yargı kararına rağmen işletilmesinin yol açtığı  insan hakkı ihlalleri hakkında kapsamlı bir rapor da hazırlayarak  Avrupa İnsan Hakları Komiserliği'ne ve Avrupa Konseyi'ne göndermişler ve uluslararası sözleşmelerin yerine gerilmesini istemişlerdi.    Her iki kurum da konuyu gündemlerine aldıklarını ve Türkiye Hükümeti nezdinde gerekli girişimlerde bulunacakları yanıtını göndermişlerdi.

Bakanlıklara gönderilen dilekçede; "yargı kararının uygulanması; hukuksuzluklara son verilerek Muğla'daki termik santrallerin kapatılması, bu santrallere yapılan su tahsisi protokollerinin iptal edilmesi, termik santraller kapatılırken adil bir geçiş süreci işletilerek santrallerde çalışanların işsiz kalmaması için gerekli planlamanın yapılması için gereğini talep ediyoruz" denildi.

1996 yılında Muğla bölgesindeki Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santralleri hakkında santrallerin faaliyetlerinin durdurulması için Aydın İdare Mahkemesi tarafından karar verildi ve bu karar Danıştay'ca da onandı. Ancak santrallerin faaliyetlerine son verilmesi gerekirken bu karar uygulanmadı. Bunun üzerine  davayı açan bölge köylüleri AİHM’e başvuru yaptılar ve 2005 yılında AİHM bu santrallerin kapatılması kararını onayladı ancak karar hala uygulanmadı.

Eğer bu yargı kararı uygulanmış olsaydı;

Santrallerin bacalarından salınan zehirli kimyasallarla kirlenen hava nedeni ile bugüne kadar 68.000'den fazla insan vaktinden erken ölmeyecekti, on binlerce insan kalp-damar ve solunum yolu hastalıkları nedeni ile hastanelerde yatmayacaktı.

Yatağan ve Milas köylüleri yerinden yurdundan edilmemiş, bereketli topraklarında tarımla geçinmeye devam ediyor olacaktı.

Türkiye Cumhuriyeti yargı kararını hâlâ uygulamamakta ısrar ettiği için ne yazık ki bölgenin insanları vaktinden erken ölmeye, geçimlerini sağladıkları topraklar, ormanlar, zeytinlikler, tarım alanları, yaşam alanları olan köyler kömür madenlerinin sürekli genişlettiği “cehennem çukuru” tarafından yutulmaya devam ediyor.

Diğer yandan, Muğla bölgesinde yaşanan su kıtlığı sorununda DSİ'nin Geyik Barajı ve Dipsiz yeraltı su kaynaklarından  Yeniköy ve Yatağan Termik Santrallerine yaptığı su tahsislerinin en önemli neden olduğu Muğla Su ve Kanalizayon İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarla kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. Su Tahsisleri Yönetmeliğine göre halkın ihtiyaçlarının karşılanması öncelikli olması gerekirken suyun DSİ tarafından bu işletmelere tahsis edilmesi yönetmeliğe aykırıdır. DSİ'nin yönetmeliğe aykırı olarak yaptığı su tahsisleri, söz konusu işletmelerin yasadışı faaliyet gösterdiği dikkate alındığında çok daha büyük bir hukusuzluk ortaya çıkmaktadır.

İklim krizinin baş sorumlusunun fosil yakıtlarla çalışan termik santraller olduğu biliniyor ve Türkiye Paris İklim Antlaşması'na imza attı. Yani fosil yakıtlarla çalışan termik santralleri kapatmak üzere eylem planları yapmayı taahhüt etti. Ancak Türkiye Cumhuriyeti devleti taahhüdünün tam tersine bir yol izliyor, yargı kararını uygulamadığı gibi uluslararası sözleşmelerin gereğini de yerine getirmiyor, fosil yakıtlarla enerji üretimini artırmak üzere planlar yapıyor.

Muğla Çevre Platformu, İkizköy Çevre Komitesi, İklim Adaleti Koalisyonu, Ekoloji Birliği ve Muğla Su İnisiyatifi ve yürüttüğümüz change.org imza kampanyasına katılan 18.024 yurttaş adına  yargı kararının uygulanması; hukuksuzluklara son verilerek Muğla'daki termik santrallerin kapatılması, bu santrallere yapılan su tahsisi protokollerinin iptal edilmesi, termik santraller kapatılırken adil bir geçiş süreci işletilerek santrallerde çalışanların işsiz kalmaması için gerekli planlamanın yapılması için gereğini talep ediyoruz.  Saygılarımızla,

İmza Kampanyası Bağlantısı: www.change.org/SantralleriKapat

Hiç yorum yok

Yorum Gönder