Bodrum Belediyesi'nden Kamuoyu Bilgilendirmesi

0
Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, Bodrum Belediyesi’ne yönelik asılsız iddia ve ithamlar içeren, “Konacık Mahallesi’nde 5 katlı villa ruhsatı verildiği” yönündeki yazılara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Bahse konu Konacık Mahallesi 2316 Parsel için mülga Konacık Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih 37 sayılı kararı ile onaylanan Konacık Revizyon-İlave Uygulama İmar Planında parselin kullanım amacı “Sosyo-Kültürel Tesis Alanı” olarak belirlenmiştir. Söz konusu parsele yönelik mimari proje müellifince Belediyemize iletilen proje incelenerek, yukarıda adı geçen yürürlükteki imar planı, plan notları ve ilgili mevzuata uygun olarak 14.12.2023 tarih 2023/641 sayılı yapı ruhsatı düzenlenmiştir.

Yapı ruhsatında yapının kullanım amacının “Okul, Üniversite, Araştırma” olduğu, yapı ruhsatı mimari projesinde “eğitim birimi” olduğu görülmektedir. Belediyemizce söz konusu parsele ilişkin ne yapı ruhsatlarında ne de mimari projesinde konut kullanımına yönelik herhangi bir izin verilmemiştir. Bahse konu projenin konut kullanımına ayrılması ve belediyemizce izinlendirilmesi söz konusu değildir.

Mimari proje bodrum kat+zemin kat+1 normal kat olarak projelendirilmiştir. Bodrum kat tamamen toprak altında kalmaktadır/kalacaktır. Bodrum kat haricinde yapı yüksekliği ilgili plan notunda 10,50 metre (2 kat) olarak tanımlanmıştır. Mimari proje buna uygun olarak düzenlenmiştir. Yerindeki imalat ile ilgili olarak, belediyemizce gerekli inceleme ve denetlemeler yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bodrum Belediye Başkanlığı

Hiç yorum yok

Yorum Gönder