Bodrum Belediye Meclisi 2 Mayıs Perşembe Günü Toplanacak

0

Bodrum Belediyesinin 2024 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 02.05.2024 Perşembe günü saat:14:00’de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.1-    İlçemiz Peksimet Mahallesi Kadıkalesi Mevkii, 152 ada 9 parsel ile 167 ada 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde, Bodrum Klasik Müzik Derneğince tasarlanan Döngü Köy Projesi ile ilgili Bodrum Belediyesi ile ortak hizmet protokolü yapılması teklifine ilişkin alınan 26.04.2024 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

 (Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu) 

2-    İlçemiz Ortakent Mahallesinde bulunan Çeşme Sokak isminin “Yusuf Cemal GÜLDAŞ Sokak” olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin alınan 24.04.2024 tarih, 2024/11 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

(Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

3-    İlçemiz Cevat Şakir Mahallesi Saldır Şah Cadde isminin Saldır Şeyh Caddesi olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin alınan 24.04.2024 tarih, 2024/07 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

 (Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

4-    İlçemiz Türkkuyusu Mahallesinde bulunan isimlendirilmemiş sokağa Gül Sokak isminin verilmesi teklifine ilişkin alınan 24.04.2024 tarih, 2024/08 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

(Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

5-    İlçemiz Kumbahçe Mahallesinde bulunan Avcı Sokak isminin Mina Urgan Sokak olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin alınan 24.04.2024 tarih, 2024/10 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

 (Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

6-    İlçemiz Yalıkavak Mahallesi 6101 Sokak İsminin Lütfü Öğretmen Sokak veya Öğretmen Lütfü Sokak olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin alınan 24.04.2024 tarih, 2024/13 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

(Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu) 

7-    Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğine, askı süresi içerisinde Belediyemize iletilen itiraz dilekçelerinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre  görüşülmesi.

 (Plan ve Proje Müdürlüğü)  

8-     İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkiinde, 177 ada 17 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik olarak hazırlanan “Tekne İmal ve Çekek Yeri” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre  görüşülmesi.(Plan ve Proje Müdürlüğü)  

9-    Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Zabıta Trafik Amirliği bünyesinde kullanılmak üzere, bir adet NC750XA Honda Motosikletin Alper ŞEN tarafından Belediyemize şartlı bağışı teklifinin görüşülmesi.

 (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

10-5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, Belediye Başkanı tarafından Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Av. İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU’nun maaşının belirlenmesinin görüşülmesi.

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) 

11-5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, Belediye Başkanı tarafından Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Ahmet YILDIZHAN’ın maaşının belirlenmesinin görüşülmesi.

 (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) 

12-6360 sayılı Kanunun  Geçici  1. maddesine  istinaden yapılan devir ve paylaşım işlemlerinde,  İlçe ve Büyükşehir Belediyesi  arasında  gerekli  düzeltme,  devir  ve  paylaşımların iki Belediye arasında yapılabilmesi için Belediye Başkanı Tamer MANDALİNCİ’ ye  yetki verilmesinin görüşülmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü) 

13-   Belediyemizin üye olduğu Belediye Birliklerinin, ajansların düzenlemiş olduğu yurtdışı programlarında, dünya beldelerindeki kent planlaması ve uygulamaları, kültürel tarihi yapıların korunması,  turizmin geliştirilmesi konularında inceleme ve araştırmalar yapmak; konu ile ilgili toplantı, konferans, brifing ve eğitim seminerlerinde Belediyemizi ve İlçemizi temsilen, Belediye Başkanının yetkilendirilmesi, ayrıca Belediye Başkanı ve katılmaları halinde Başkan Yardımcıları, Müdürler ve Belediye Meclis Üyelerinin uçak bilet bedeli, transfer ücretleri ve günlük yasal harcırahlarının, süresi ilk Mahalli İdareler Genel Seçimini geçmemek üzere Belediyemiz bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi.

  (Özel Kalem Müdürlüğü) 

14-   Bodrum  Belediyesi  2023  yılı  Bütçe  Kesin  Hesabının,  Mahalli  İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin  40. maddesine istinaden görüşülmesi.

 (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

Hiç yorum yok

Yorum Gönder